היום בדוג'ו תל אביב - 20.12.2011

נעבור על הטאי סבאקי של בובי נו קמאה הנקה ונבדוק שילובים של טאי סבאקי זה עם בעיטת מיקזוקי. נחתור לאנדרהוק ממגוון קלינצ'ים

וידיאו של בעיטת מיקזוקי עם טאי סבאקי לפנים