היום בדוג'ו תל אביב - 15.12.2011

נחזור על הקאטות ההתקפיות משלוש עמידות מוצא: הירה איצ'ימונג'י, דוקו איצ'ימונג'י וג'ומונג'י. נבצע כניסות להטלה של טאי אוטושי ונבדוק כיצד משתלב טאי סבאקי קרבי בקוסארי פונדו.