היום בדוג'ו תל אביב, שתי קאטות של קוטו, קאקו וקטמקי - 1.3.2012

היום נשתמש בדרילים של נסיגה לאחור שלמדנו בשבועות האחרונים כדי לתזמן מעברי צד ומיפנה מול יריב מתקיף. נבדוק אילו יכולות מוסיפות לנו את האפשרות לבצע את קאקו נו קאטה וקטמקי נו קאטה בזמן קרב.

וידאו של שימוש בצעד נינג'יטסו כדי לבצע מכת אגרוף בקפיצה

נינג'יטסו תל אביב - אקבן