היום בדוג'ו תל אביב, קלינצ' והטלות הקרבה - 19.1.2012

מתוך מצב של קלינצ' מלא וחצי קלינצ' נעבוד על הטלות הקרבה.

הטלת הקרבה בתוך קאטת אוגרי של פודו ריו