היום בדוג'ו תל אביב - קומבינציות והטלות

ממצב של אחיזת פרק כף יד נעבור בין מספר הטלות והאינטראקציה שלהן עם בעיטות ומכות. הטלת טני אוטושי משמשת לנקודת מוצא להטלת סיאואה ולקקטו קובורה גרי. את החלק השני של שני האימונים יתפסו קומבינציות של מכות יד ובעיטות. באימון השני נעשה בנוסף לטאי ג'יטסו גם חזרה קצרה על טכניקות מקל קצר.

וידאו של קקטו קובורה גרי - בעיטה לנקודת תורפה בשוק אחורית

נינג'יטסו תל אביב - אקבן