היום בדוג'ו תל אביב - פודו ריו מול מואי תאי

היום נסכם את עבודת הקלינצ' של השבועות האחרונים ונתבונן במסקנות של שיטת פודו ריו בעבודה קרבית של בריחים-הטלות-מכות. אם נוכל נתעד בוידאו את השיעור ונעלה לאנציקלופדיית אומנויות הלחימה באתר.

תל אביב נינג'יטסו - אקבן