היום בדוג'ו תל אביב - סיכום טכניקות נגד קלינצ' מלא

היום נחזור על עיקר טכניקות הנינג'יטסו נגד קלינצ' מלא. נתרגל מעברים מהירים בין אחיזות, הטלות, בריחים ומכות. נתמקד בשימוש במכות כדי להסיט את תשמת לב היריב, לערער את העמידה שלו וליצור תגובה המובילה ליתרון. אם ישאר זמן נתרגל קומבינציות ורצפי קרב של בעיטות ומכות בשילוב עם סבאקי.

וידאו של הטלת נינג'יטסו כתגובה לקלינצ' מלא

נינג'יטסו תל אביב - אקבן