היום בדוג'ו תל אביב, מוטו גטה - 26.1.2012

היום בדוג'ו תל אביב נשלים את קאטות מוטו גטה החסרות מעמידות המוצא של נינג'יטסו ונמשיך ונחזור על צרופי אגרופים ובעיטות.

וודיאו של מוטו גטה מהיצ'ו נו קמאה