היום בדוג'ו תל אביב, טני אוטושי - 17.1.2012

בשני האימונים נעבור על דאקן קוזושי כסטאפ למגוון הטלות. נתמקד ביחסים שבין הטלת טני אוטושי בנינג'יטסו ובריחים.

וידאו של הטלת טני אוטושי בנינג'יטסו