היום בדוג'ו תל אביב - הכנה לבחינות כתומה ירוקה וראקציות נינג'יטסו

נתחיל בחזרה מתומצתת על החומר לבחינות של רמה 2 (כתומה) חגורה ירוקה בנינג'יטסו. החזרה תתמשך על פני שני האימונים כאשר באימון השני נחזור על ��רישות כלי הנשק לבחינות. אם ישאר זמן נזיע בעזרת שתי ריאקציות דריל ראשונות שלנו.

וידאו של בחינות לכחולה באקבן

נינג'יטסו תל אביב - אקבן