היום בדוג'ו תל אביב - הכנה לבחינות כתומה ירוקה וראקציות נינג'יטסו

נתחיל בחזרה מתומצתת על החומר לבחינות של חגורה כתומה וחגורה ירוקה בנינג'יטסו. החזרה תתמשך על פני שני האימונים כאשר באימון השני נחזור על דרישות כלי הנשק לבחינות. אם ישאר זמן נזיע בעזרת שתי ריאקציות דריל ראשונות שלנו.

וידאו של בחינות לכחולה באקבן

נינג'יטסו תל אביב - אקבן