היום בדוג'ו תל אביב - דאקן

נעבור על רצפים של מכות ובעיטות נינג'יטסו עד שלא נוכל לעמוד על הרגליים. עבודה קשה היום, לקראת פסח.

וידאו של אימון סט של צקי, פודו קן

נינג'טסו תל אביב - אקבן