היום בדוג'ו תל אביב, בריחים וקומבינציות - פורים 8.3.2012

היום בדוג'ו תל אביב נתרגל את הבריחים שתרגלנו השבוע ונחזור על קומבינציות ודרילים נוספים.

וידאו של פריקת כתף, קימורה, של נינג'יטסו

נינג'יטסו תל אביב - אקבן