היום בדוג'ו תל אביב - אימון מקוצר, ערב יום הזכרון

היום, יום ג', ערב יום הזכרון, נתאמן עד השעה 20:00. וותיקים וקבוצת הצעירים מוזמנים להתאמן יחד. אנו מתאמנים בחצר המתקנים מאחור. האימון מסתיים בצפירה, בשעה שמונה. נר יום הזכרון