היום בדוג'ו תל אביב, אגרופים ובעיטות - 24.1.2012

בשני האימונים, בדרגות מורכבות שונות, נבצע צרופים של בעיטות נינג'יטסו ואגרופים. נחזור על מצבי הקלינצ' וההטלות האפשריות ממצבים אלו.

וידאו של בעיטת מיקזוקי סוקשי