היום בדוג'ו רמת השרון - 19.12.2011

נעבור על קאטה התקפית מבובי נו קמאה, רצפים של בלימה ובעיטה ואחר כך נחקור אנדרהוק של נינג'יטסו או במילים אחרות גנסקי אוטושי.

וידיאו של ארנסטו הוסט, בסמינר באקבן