היום בדוג'ו רמת השרון - שתי דוגמות של אמפיריציזם

כעת, לאחר מעבר על תנועות הבסיס בנינג'יטסו בסיוע המתודה המודרנית של השנה האחרונה, אנו יכולים להוסיף תיזמונים לסטים של הבעיטות ומכות היד. תזמונים אלו מופיעים גם בחלק מהקאטות של הרובד העליון בגיוקו ריו ואנו נעבוד איתם בסטים המשלבים כושר ומהירות.

ארנסטו הוסט מלמד בלימת בעיה באקבן

רמת השרון נינג'יטסו - אקבן