היום בדוג'ו רמת השרון, קלינצ' לסינגל לג - 20.2.2012

נתחיל בחזרה על התזמון לקוקו נו קאטה ונמשיך באימון של חניקות והטלות כמענה ליריב האוחז בקלינצ' מלא.

שבירת קנה הנשימה - חניקת נינג'יטסו

נינג'יטסו - אקבן