היום בדוג'ו רמת השרון, מרפקים וברכיות - 6.2.2012

נעמיק את הידע בשיחרורים מקלינצ' וחצי קלינצ', נחזור על הדריל הראשון של טאי סבאקי ונלמד קומבינציות חדשות של מרפקים וברכיות לאחר סגירת מרחק ליריב.

וידאו של מרפק עליון בסיסי של נינג'יטסו

קישור ל-רמה"ש נינג'יטסו