היום בדוג'ו רמת השרון - חזרה על קלינצ' מלא וקומבינציות

נמשיך את העבודה שלנו מהשבועות הקודמים ונחדד את טכניקות הנינג'יטסו שלמדנו מתוך מצבים של קלינצ' מלא. נוסיף ונלמד עוד טכניקה אחת חדשה נגד קלינצ' מלא. בחלקו השני של האימון נבצע במהירות רצפים של בעיטות ואגרופים.

וידאו של ארנסטו הוסט מלמד קומבינציה בסמינר אקבן

נינג'יטסו - אקבן