היום בדוג'ו רמת השרון - הטלת העמק, טני אוטושי

הטלת טני אוטושי תשמש לנו ציר של תרשים זרימה שיעסוק בתגובתיות שבין אנדרהוק של נינג'יטסו, סוקואי נגה וסגירה של טווחים בינוניים במכות יד. בחלק השני של האימון נבצע קומבינציות (קומבו) של נינג'יטסו.

וידאו של טני אוטושי בנינג'יטסו

נינג'יטסו - אקבן