היום בדוג'ו רמת השרון - הטלת העמק, טני אוטושי

הטלת טני אוטושי תשמש לנו ציר של תרשים זרימה שיעסוק בתגובתיות שבין אנד��הוק של נינג'יטסו, סוקואי נגה וסגירה של טווחים בינוניים במכות יד. בחלק השני של האימון נבצע קומבינציות (קומבו) של נינג'יטסו.

וידאו של טני אוטושי בנינג'יטסו

נינג'יטסו - אקבן