היום בדוג'ו רמת השרון: הטלות ובעיטות - 9.1.2012

נעבור על צרופי ההטלות: היזה גורומה, או אוצ'י גרי, אוסוטו גקה וטאי אוטושי ואחר כך מעבר בין אוסוטו גרי ואוצ'י מטה. נכניס את הבעיטה הסיבובית לרצף הטאי סבאקי שאנו מבצעים.

וודיאו של הטלה בסיסית - או אוצ'י גרי בנינג'יטסו