היום בדוג'ו רמה"ש - 2.1.2012

נעבור על דריל ראשון של סבאקי מול חיתוך סכין נמוך. שילוב דאקן והטלות כסט אפ להטלת הקרבה והמשך עבודה מול מספר יריבים בעזרת דוקו איצ'ימונג'י.

וידיאו של מוטו גטה מעמידת דוקו איצ'ימונג'י