היום בדוג'ו ירושלים - 25.12.2011

נחזור על מכות בסיסיות ושינוי כיוון בטאי סבאקי מקאטות של בובי נו קמאה. נמשיך לחקור התגוששות מטווח קרוב ועבודת יריב ונפילות נכונות מגנסקי וסיאואה של נינג'יטסו.

וידאו של סיאואה נגה, נינג'יטסו