היום בדוג'ו ירושלים - 21.12.2011

באימון הראשון נתרגל עבודת אוקמי מאנדרהוק של נינג'יטסו ואחר כך שילובים של בעיטות מבובי נו קמאה. באימון השני נתרגל סבאקי מבובי נו קאטה ושילוב שלו בלחימה בדוג'ו. אם ישאר זמן נתרגל טאי סבאקי מול שרשרת קרב קצרה.

וידיאו של בעיטה אחורית בנינג'יטסו - בסיס