היום בדוג'ו ירושלים - 18.12.2011

נבצע חזרות על דאקן, טאי אוטושי ואוסוטו גרי. נחזור על הקאטה ההתקפית מ-הירה איצ'ימונג'י נו קמאה ונלמד תגובה ראשונה של נינג'יטסו ליריב שמוריד אותנו לקרקע.