היום בדוג'ו ירושלים - 1.1.2012

נעמיק את ההבנה מול יריב תוקף בסכין, נלמד עוד הטלות נינג'יטסו ונבצע הנקה מג'ומונג'י נו קמאה.

וידיאו של מוטו גטה מג'ו מונג'י