היום בדוג'ו ירושלים, שחרורים מאחיזות והאבקות - 11.3.2012

היום נעבוד על שחרורים מאחיזות בגד ושחרורים מאחיזות של מתאבק.

וידאו של שחרור מאחיזת שתי ידיים והטלה

ירושלים - אקבן