היום בדוג'ו ירושלים, קלינצ' מלא - 29.1.2012

היום בדוג'ו ירושלים נעבור מקלינצ' מלא של היריב למצב של חצי קלינצ' וממנו לעץ מבנה של חמישה תרגילים בסיסיים. נמשיך לתרגל קומבינציות של בעיטות מטווח קצר ואגרופים.

וידאו של בעיטה מרסקת ל-common peroneal nerve