היום בדוג'ו ירושלים, עמידות התקפה ובריחים - 11.1.2012

באימון הראשון נעבור על עמידות קרב ומוטו גטה שלהן ונלמד קי גטה מ-הוקו נו קמאה. אחרי כך נמשיך לעבוד על בריחים ובריחי כתף. באימון השני נעבוד על שתי קאטות מ-הוקו נו קמאה ואחר כך נשלב בריחים והטלות מתקדמות.

וידיאו של מוטו גטה - הוקו נו קמאה