היום בדוג'ו ירושלים - סטים בחשכה

באימון של ערב יום השואה נתאמן כנראה בשטח ונשלב סבאקי-שטח ותכסית כדי להמשיך להתאמן על ראקציות בעיטה ומכות יד.

וידאו של תקיפה ונסיגה בשילוב סבאקי בקפיצה

ירושלים - אקבן