היום בדוג'ו ירושלים, סבאקי הגנה עם התקפות אגרוף - 5.2.2012

נתרגל את הרצפים הבסיסיים של טאי סבאקי בפתיחת וסגירת מרחק ליריב יחד עם קומבינציות של בעיטות ואגרופים.

וידאו של תרגול פתיחת וסגירת מרחק בשילוב בעיטות