היום בדוג'ו ירושלים - מעברים בין טווחים והתגוששות

נשתמש במספר אחיזות של התגוששות כדי ליישם קאטות שבהן יש מצבים של הטלות ובריחים לאחר מהלומות.

וידאו הסבר של מכת אצבעות בסיסית - גושין צקי

ירושלים - אקבן