היום בדוג'ו ירושלים, יישום בקרב אימון של קוקו נו קאטה - 15.2.2012

בשני האימונים היום, מתחילים וגם וותיקים, נעבוד על קאטה חשובה בגיוקו ריו ששמה קוקו - חלל ריק. את קאטה ניישם בדרגות מורכבות שונות בשני האימונים ונתאים אותה לסגנון העבודה שלנו.

וידאו של אחד היישומים של קוקו נו קאטה בקרב

ירושלים - אקבן