היום בדוג'ו ירושלים, חניקות מקלינצ' ומכות על הקרקע - 19.2.2012

נתחיל באינטגרציה של חניקות לתוך עבודת הקלינצ' של השבועות האחרונים ונמשיך במעברים בין אחיזות על הקרקע משולבות במכות.

וידאו של חניקת דם עם אגודלים בנינג'יטסו

ירושלים - א��בן