היום בדוג'ו ירושלים - הכנה לבחינות וריאקציות בסיס

נתחיל במעבר על הטכניקות המסובכות של חגורה כתומה וחגורה ירוקה בנינג'יטסו. אחר כך, באימון השני, נתרגל ריאקציות בסיס חדשות ונשפר כך את התזמון ומחזור הדם.

וידאו של שיזן, קאטה משיטת פודו בנינג'יטסו

ירושלים - אקבן