היום בדוג'ו ירושלים - הכנה לבחינות וריאקציות בסיס

נתחיל במעבר על הטכניקות המסובכות של רמה 2 (כתומה) וחגורה ירוקה בנינג'יטסו. אחר כך, באימון השני, נתרגל ריאקציות בסיס חדשות ונשפר כך את התזמון ומחזור הדם.

וידאו של שיזן, קאטה משיטת פודו בנינג'יטסו

ירושלים - אקבן