היום בדוג'ו ירושלים, הטלות ורצפים עם בעיטה סיבובית - 8.1.2012

נוסיף לרצפים שעליהם עבדנו בעיטה סיבובית ונעבוד על שילוב הטלות אוסוטו גרי ואוצ'ימטה.

 

וידאו של בעיטה אחורית בסיבוב