היום בדוג'ו ירושלים, הטלות הקרבה ממצבי קלינצ' - 22.1.2012

נסגור מרחק תוך כדי איגרוף וניצמד לקלינצ' מלא. ממצב של קלינצ' נעבוד על הטלות הקרבה: טני אוטושי, קני בסמי ויוקו סוטמי.

וידאו של הטלת הקרבה צידית - יוקו טומואה נגה