היום בדוג'ו ירושלים - בריחים בראשון ושימוש בהתקפת היריב באימון השני

באימון הראשון נמשיך לעבוד עם בריחים ונפתח את הטכניקות שלמדנו באימון ביום ראשון השבוע. באימון השני, אימון וותיקים נעבוד מול התקפת צקי של היריב ואחר כך מול ג'אב ונשתמש בתנועה קדימה של ההתקפה כדי לבצע טכניקות נינג'יטסו.

וידאו של מכת צקי בנינג'יטסו

ירושלים - אקבן