היום בדוג'ו ירושלים - בעיטות ובריחים בראשון, קוקישינדן בשני

באימון הראשון נשתמש בשתי בעיטות נינג'יטסו: מאוושי גרי ומיקזוקי סוקשי כדי ליצור מצבי כניסה להטלות ובריחים. באימון השני נשתמש בעקרונות ההוצאה משיווי משקל של שיטת קוקישינדן וניישם אותם בדרילים לרנדורי.

וידאו של מאוושי סוקשי גרי

ירושלים - אקבן