היום בדוג'ו ירושלים - אנדר הוק, גנסקי אוטושי

אנו ממשיכים את ההעמקה לתוך בריחי קרב בעזרת בריח חשוב, אנדר-הוק או כפי שהוא נקרא בנינג'יטסו, גנסקי (אוטושי או נגה). בריח זה הוא לא רק בריח על המרפק ועם הכתף אלא אחיזת האבקות חשובה ועזר למיקום בקרב של מכות. נלמד בריח זה יחד עם הטלות הכוח, סוקואי נגה ו- טני אוטושי.

וידאו של הטלת סוקואי נגה בנינג'יטסו

ירושלים - אקבן