הוספת תאור במילים לטכניקות הלחימה בוידאו באתר אקבן

ותיקים ממשיכים בשלב השני של פרויקט תעוד אומנויות הלחימה של אקבן וכותבים תאור בטקסט לוידאו של טכניקות של אומנויות הלחימה השונות. זהו תהליך שבו תוכן והסברים יעשירו את ההבנה שלנו ואת היכולת הטכנית. ריכוז טכניקות שותיקים התחילו להוסיף: למאגר המידע שלנו פתוחה לכל וללא תשלום.