דוג'ו הייקו 1

それそこの梅も頼むぞ畚おろし גם פריחות השזיף סומכות על הסל היורד איסה