גטקה (Gatka) שיטת לחימה הודית

אנחנו מתחילים להכניס טכניקות שצילם י. בהודו מתוך שיטת הלחימה הסיקית גטקה.