בריח מרפק, מושא דורי - עוד שישה סרטוני הדרכה נוספו ל - אקבן ויקי

שישה סרטוני הדרכה חדשיםֿ שלושה באנגלית ושלושה בעברית, נוספו לאקבן ויקי - אנציקלופדית אומנויות לחימה. אני מעדיף כעת לצלם ולעבוד בקצב איטי ולהוציא סרטונים עם יותר מידע והסבר.

# בריח מרפק, מושא דורי # בריח כתף, גושה דורי
ערכים מתאימים נכתבו גם לבריחים באקבן ויקי באנגלית.