בעיה זמנית באקבן-ויקי נפתרה

אקבן-ויקי, אנציקלופדית אומנות הלחימה של אקבן, לא פעלה יותר כשש שעות. כנראה שדרישות הזכרון הגבוהות בשילוב עם כמות הכניסות הורידו אותה מהשרת שלנו. קצת הופתענו אבל אחרי איתור העניין, נפתרה הבעיה.