בחינות לדרגת חגורה צהובה

ב19.5.2007 בדוג'ו טדי עברו בהצלחה בחינות לדרגת חגורה צהובה יעקב א., אורי ג., ושקד כ. קישור לדרישות לדרגת חגורה צהובה.