בחינות לדרגת חגורה כתומה

בבחינות רמה 2 (כתומה) שנערכו אתמול בדוג'ו ירושלים עבר רק עותני בהצלחה את בחינות הדרגה, ארבעה וותיקים אחרים יקדישו תקופה נוספת לתיקון הטכניקה.