בחינות לדרגת חגורה כתומה

בבחינות חגורה כתומה שנערכו אתמול בדוג'ו ירושלים עבר רק עותני בהצלחה את בחינות הדרגה, ארבעה וותיקים אחרים יקדישו תקופה נוספת לתיקון הטכניקה.