בדקנו 403 קאטות ונגזרותיהן, הנה מה שלמדנו (מחקר חדש)

אנו ממשיכים להעמיק לתוך קשיבות לא מודעת™ כאמצעי גישור בין רובד הקאטה לרנדורי בעזרת דיאדות וטריאדות של שו״ת. טוב להביא: מים, כפפות, כושר שיא

וידאו על היררכיות של סדר וכאוס בפרקטיס שלנו