בדוג\'ו ירושלים התחילו את השבוע בקפיצה

האימונים השבוע מתמקדים ב היססקו נו קאטה, קאטה אגרסיבית שמזכירה מעט Jump-guard של BJJ.