בגלל הסערה מתבטל האימון בירושלים היום 7.1.2015

האימון היום מבוטל בגלל שהכבישים נסגרים לסרוגין. מקווים שלפחות יהיה שלג וסיבה לסגירה.